Privacy Statement

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Van Wees Groep kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Van Wees Groep, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Van Wees Groep verstrekt. Van Wees Groep kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw e-mail adres
  • Uw telefoon nummer
  • Uw IP-Adres
WAAROM VAN WEES GROEP GEGEVENS NODIG HEEFT

Van Wees Groep verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Van Wees Groep uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG VAN WEES GROEP GEGEVENS BEWAART

Van Wees Groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Van Wees Groep verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van de Van Wees Groep worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Van Wees Groep gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar erwin@adviesbureauvanwees.nl. Van Wees Groep zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Van Wees Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Van Wees Groep maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van Wees Groep verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Van Wees Groep op via erwin@adviesbureauvanwees.nl. www.megakeur.nl is een website van de Van Wees Groep. Van Wees Groep is als volgt te bereiken:

Postadres: Molenwerf 21L, 1911 DB Uitgeest

Vestigingsadres: Molenwerf 21L, 1911 DB Uitgeest

KvK nummer: 34211204

Telefoon: 0251 320 302

E-mailadres: erwin@adviesbureauvanwees.nl