Wij hebben deskundigheid en bevoegdheid voor het keuren van al uw mobiel klimmateriaal. wij keuren conform de Warenwet en het Besluit draagbaar klimmateriaal NEN 2484 (ladders en trappen en NEN-EN 1004 (rolsteigers) . Indien mogelijk verrichten wij ter plaatse reparaties, afhankelijk van het merk.

Wij voorzien al uw klimmateriaal van keuringsstickers, zodat bij controle door de instanties zoals Inspectie SZW en verzekeringsmaatschappijen direct zichtbaar dat uw mobiel klimmateriaal voldoet alle geldende eisen .

Contact

Voor vragen of de prijslijst kunt u contact opnemen: Bel hiervoor; 0251-312280 , mail naar info@megakeur.nl of laat uw vraag achter op het contactformulier.